Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská

Ivančík Radoslav

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
240
Rok vydání
2022
Formát
A5/V2
ISBN
978-80-7380-873-0
EAN
9788073808730
Súčasný dynamický a turbulentný vývoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša mnohé pozitívne, ale zároveň aj negatívne skutočnosti, ktoré sa prejavujú v rôznych oblastiach života človeka i celej ľudskej civilizácie. Dôkazom toho sú početné pôvodné i novo sa objavujúce bezpečnostné hrozby a riziká, ktoré oprávnene stavajú otázky bezpečnosti na popredné miesto. Bezpečnosť totiž tvorí základnú a nevyhnutnú podmienku rozvoja každej spoločnosti a dnes, v ére prehlbujúcej sa globalizácie, už neexistuje oblasť spoločenského života, ktorá by s ňou nebola spojená. Aj preto aktuálne patrí bezpečnosť k najviac frekventovaným a najviac skloňovaným pojmom vo všetkých jeho podobách. Primárnym vedeckým cieľom monografie je prispieť k teoretickému výskumu bezpečnosti a k prehĺbeniu formujúcej sa teórie bezpečnosti prostredníctvom vymedzenia základných teoreticko-metodologických východísk jej skúmania ako zložitého, dynamického, multidimenzionálneho a multisektorového fenoménu. Tento cieľ je v publikácii postupne naplnený v piatich kapitolách, ktoré sa zaoberajú historickými súvislosťami formovania agendy bezpečnosti, prístupmi jednotlivých teoretických škôl k bezpečnosti, najnovšími prístupmi ku skúmaniu bezpečnosti uplatňovanými v 21. storočí, teoretickými, terminologickými a metodologickými východiskami skúmania bezpečnosti a tiež teoretickými východiskami formovania teórie bezpečnosti.
Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská

12,30 €

13,60 € ušetríte 1,36 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu