Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Komentáře, Obchodní právo,

Obchodný zákonník. Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie.

Oľga Ovečková a kol.

Dostupnosť
skladom
Vydavateľ
Počet stran
3704
Rok vydání
2022
Formát
17x24 cm
ISBN
978-80-571-0436-0
EAN
9788057104360
Druhé doplnené a prepracované vydanie veľkého komentára Obchodného zákonníka prináša predovšetkým zapracovanie šiestich noviel, ktoré boli prijaté od prvého vydania komentára v roku 2017. Podrobný výklad k prijatým zmenám a doplneniam Obchodného zákonníka je sprevádzaný rozhodnutiami slovenských súdov a judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Zároveň autori poukazujú na zmeny, súvislosti a väzby, ktoré prinášajú nové právne úpravy, pričom sa nevyhýbajú ani kritickým pohľadom a poukazom na úskalia aplikácie viacerých ustanovení. Venujú sa ich výkladu a aplikačnej praxi. V častiach, ktoré neboli dotknuté novelizáciami, sú výklady doplnené o nové skutočnosti vyplývajúce z relevantných poznatkov v odbornej literatúre, ktoré sa prejavili v chápaní právnych inštitútov a prípadne ovplyvnili aj rozhodovaciu činnosť súdov. Zároveň je k jednotlivým ustanoveniam doplnená aktuálna judikatúra s patričnou reflexiou na aplikačnú prax. V snahe ponúknuť účinnú pomoc pri výklade a aplikácii jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka sa autori snažia reagovať na mnohé relevantné problémy praxe.
Obchodný zákonník. Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie.

187,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu