Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA

Zákony II. B / 2023 - Trestní právo, Správní právo

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
592
Rok vydání
2023
Formát
A5
ISBN
9771802827324
EAN
9771802827324
Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva, exekucí, insolvenčního řízení a správního práva. Zákony obsahují tři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2022 k právnímu stavu 1. 1. 2023. Všechny změny v zákonech, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje úplná znění zákonů po poslední novele: Trestní právo (1. kapitola) • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Exekuce, Inslovenční řízení (2. kapitola) • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Správní právo (3. kapitola) • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Dlhá anotácia: Zákony II část B obsahují zákony a právní předpisy týkající se trestního práva, exekucí, insolvenčního řízení a správního práva. První kapitola obsahu trestní zákoník, který obsahuje skutkové podstaty trestných činů a trestní řád, který uceleným způsobem upravuje normy trestního řízení. Kapitola dále obsahuje i zákon o Policii České republiky. Druhá kapitola je zaměřena na exekuce a insolvenční řízení. Třetí kapitola je zaměřena na správní právo. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu. Dále upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací.
Zákony II. B / 2023 - Trestní právo, Správní právo

10,20 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu