Právo proti nekalé soutěži - komentář, 3. vydání

Munková Jindřiška

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
C.H.Beck
ISBN
978-80-7179-543-8
EAN
9788071795438
Počet stran
234
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2008
Formát
A5
K vydání samostatného komentáře k ustanovením o hospodářské soutěži a nekalé soutěži v obchodním zákoníku došlo z důvodu, že problematika nekalé soutěže zasluhuje zvláštní pozornost, větší než kolik jí může být věnováno v rámci komentování obchodního zákoníku jako celku. I přesto, že se rozsah této úpravy spíše zmenšil, rozrostla se judikatura a především se zvětšuje rozsah změn v souvisejících právních oblastech, které jmenovitě pod vlivem práva ES tuto vyhraněnou materii provázejí a nemohou zůstat bez vlivu na výklad jednotlivých ustanovení a aplikační praxi. Třetí vydání publikace zachovává do jisté míry strukturu vydání předchozích. Vlastnímu výkladu jednotlivých ustanovení o nekalé soutěži počínaje vymezením pojmu přes jednotlivé dílčí skutkové podstaty je předřazen včeobecný úvod, v němž jsou nastíněny souvislosti s právem na ochranu hospodářské soutěže, s trestním a pracovním právem, zejména pak s průmyslovými právy a především s úpravou spotřebitelského práva, která doznala v posledních letech pod vlivem práva ES význačných koncepčních změn, jež se týkají nejen hmotněprávní, ale i procesní úpravy. K uvedeným změnám přihlíží i komentář jednotlivých ustanovení. Komentář poslouží jak pracovníkům z praxe, tak i studentům, kteří se setkávají s problematikou soutěže všeobecně a nekalé soutěže zvláště včetně s ní související ochrany obchodníků a spotřebitelů.
Právo proti nekalé soutěži - komentář, 3. vydání

24,90 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu