Sociální integrace přistěhovalců v České republice

Rákoczyová Miroslava, Trbola Robert (eds.)

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
308
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2010
Formát
B5
ISBN
978-80-7419-023-0
EAN
9788074190230
Kniha zachycuje poznatky o procesu sociální integrace, a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím sady více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v České republice. Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií vzniklých analytickým rozdělením přistěhovalců do skupin dle zemí původu. Každá z těchto případových studií, které představují samostatné kapitoly monografie, věnuje pozornost sociální integraci dané skupiny v různých dimenzích tohoto procesu. Ve strukturální dimenzi směřuje zájem autorů zejména k začlenění na trhu práce, ale také například do oblasti bydlení a vzdělávání. V kulturní dimenzi se zabývají především jazykovými kompetencemi přistěhovalců, možnostmi jejich rozvoje a významem pro komplexní sociální integraci. V pojednáních vztahujících se k interaktivní dimenzi sociální integrace se objevují témata, jako je navazování kontaktů s domácí populací, účast cizinců v občanském životě, jednání na úřadech, pomoc neziskových organizací a zkušenosti s postoji a jednáním majoritní společnosti. Závěr jednotlivých kapitol pak patří otázkám subjektivního ztotožnění přistěhovalců s hostitelskou společností – stala se jim Česká republika domovem? Kniha rozkrývá řadu specifik jednotlivých skupin, současně však ukazuje i společné rysy sociální integrace, které se projevují bez ohledu na původ přistěhovalců. Je sociální integrace skutečně oboustranným zájmem? Hledáme k sobě cestu? Jak naše postoje ovlivňují životní strategie přistěhovalců? Nacházejí cizinci v České republice svůj domov? Chtějí tady žit, nebo jenom pracovat? Je Česká republika tolerantní vůči menšinám? Integrace: začlenění do života společnosti, nebo jen do etnických struktur?
Sociální integrace přistěhovalců v České republice

11,90 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu