Zaradené v kategóriách: EKONOMICKÁ LITERATURA, Management

Strategie hodnotových inovací

Vlček Radim

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Professional Publishing
ISBN
978-80-743-1048-5
EAN
9788074310485
Počet stran
196
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
17x25 cm
Publikace, které se od vás dostává vaší pozornosti, patří k žánru té odborné literatury, ze které si vnímavý čtenář pro sebe vždy odnáší poznání, které mu nezřídka nabízí i nevšední odpovědi na jeho profesní otázky a problémy. Řízení inovační aktivity firem nepatří k triviálním manažerským činnostem řídicích pracovníků jednotlivých stupňů řízení. Zvláště období globální recese let 2007 – 2010 prověřilo i naše podniky z hlediska jejich připravenosti a schopnosti adekvátními inovačními aktivitami hledat a nacházet řešení řady svých podnikatelských problémů. Opakované empirické průzkumy, provedené v souvislosti s výzkumným záměrem fakulty, nazvaným „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ MSM 613 843 9905, v rámci kterého také vznikl tento knižní počin, potvrdily, že k hlavním slabinám inovační výkonnosti našich firem patří špatné proinovační klima a nedostatek strategicky významných inovací. Jde o takové inovace, které včas reagují na krizí poodhalené nebo již i zřetelně artikulované potřeby a zakládají tak nový rozvoj a růst podnikatelských jednotek. Kromě autorovy spoluřešitelské účasti na řešení zmíněného výzkumného záměru to byla léta jeho výzkumného a pedagogického zaměření a spolupráce s praxí, která formovala jeho odborné názory na hodnotové inovace. Tato odborná aktivita se stala zdrojem autorových teoretických a metodologických poznatků, podpořených praktickými zkušenostmi. V první dekádě jednadvacátého století byla dále rozvinuta metodologie hodnotových inovací, včetně určení jejich rolí z hlediska strategií vedení konkurenčního boje. V rámci řešení výzkumného záměru bylo metodicky zpracováno několik dílčích strategií managementu hodnotových inovací. Naše a zahraniční zkušenosti shodně potvrzují vysoký potenciál efektivnosti hodnotových inovací, a to díky funkčnímu a hodnotovému přístupu, jako dvěma klíčovým metodickým konceptům vytváření hodnotových inovací. Tyto a další nové poznatky z oblasti managementu hodnotových inovací, řešených v posledních letech v rámci výzkumného záměru, přivedly autora k rozhodnutí zpracovat publikaci, která by se měla pokusit o splnění těchto základních cílů: #8722; Identifikovat a charakterizovat klíčové role kategorie „potřeb“ jako primárního podnětu pro hodnotové inovace a zdroje dalších relevantních informací pro navrhování komplexních hodnotových inovací. #8722; Navrhnout nové pojetí inovačního procesu firmy s jinými, řetězově propojenými fázemi, včetně nové fáze „potřeby“ a s hodnotovými inovacemi jako jedinými inovačními metodickými nástroji. #8722; Organicky propojit dílčí strategie managementu hodnotových inovací v jeden ucelený komplex strategií managementu hodnotových inovací. Strategie hodnotových inovací #8722;charakterizovat tzv. hodnotový dvojefekt v podobě maximalizace hodnoty pro zákazníka (efekt subjektu poptávky), generující růst hodnoty firmy (efekt subjektu nabídky). #8722; Klíčové metodické části doprovodit ukázkami praktických aplikací. Předkládaná knižní publikace je určena k praktickému využití manažery jednotlivých úrovní řízení a všem ostatním odborníkům, kteří jsou zodpovědni za inovační procesy ve firmě, za její rozvoj a růst. Je také určena jako vhodná učební pomůcka pro studenty vysokých škol ekonomického a technického zaměření.
Strategie hodnotových inovací

12,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu