Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace

Hendl, Jan - Dobrý, Lubomír a kol.

Dostupnosť
rozebráno
Vydavateľ
Karolinum
ISBN
978-80-246-2000-8
EAN
9788024620008
Počet stran
302
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Na příkladu vztahu pohybových aktivit a chronických nepřenosných nemocí kniha demonstruje současné metody intervenčních programů zaměřených na změnu chování a založených na vědecky doložených faktech (EBP). Čtenář se dozví o významu benefitů pohybové aktivnosti pro zdraví mládeže i dospělých a o pohybové nedostatečnosti jako rizikovém faktoru ohrožujícím lidské zdraví. Podrobný výklad je věnován základním konceptům a metodám, které se uplatňují při plánování, implementaci a evaluaci intervenčních programů podpory pohybové aktivnosti. Výzkumy interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci závažných onemocnění přispívají k integraci obou poznatkových oblastí; pohybová aktivnost je schopna eliminovat některé negativní vlivy výživy a v kombinaci s dietou významně snížit výskyt cukrovky a kardiovaskulárních i nádorových onemocnění. Pozornost je věnována rovněž souvislosti podpory pohybových aktivit s veřejnou politikou. Kniha je určena odborníkům z oblasti podpory zdraví a sociálních intervencí, učitelům a studentům sociálních věd, pedagogiky, fyzioterapie, medicíny a kinantropologie.
Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu