Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom - Komentár

Lysina; Štefanková; Ďuriš; Števček

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-415-5
EAN
9788074004155
Počet stran
585
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2012
Formát
A5
Cieľom komentára k zákonu č.97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je priblížiť tento dôležitý právny predpis, a to z pohľadu právnej teórie i aplikačnej praxe. Jednotlivé inštitúty medzinárodného práva súkromného sú tu vysvetlené na modelových príkladoch i prípadoch zo súdnej praxe. Autori sa však nezameriavajú len na samotný zákon. Uvedomujúc si, že Slovenská republika od svojho vstupu do Európskej únie prevzala na seba záväzky vyplývajúce z práva EÚ, je v diele poukázané aj na vzájomné aplikačné súvislosti medzi radom aktov práva EÚ a zákonom.
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom - Komentár

75,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu