Zaradené v kategóriách: Dějiny, PSYCHOLOGICKÁ LITERATURA

Církevní dějiny Slezska 18.-20. století

Zdeněk Jirásek a kol.

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Slezská univerzita v Opavě
ISBN
978-80-7248-655-7
EAN
9788072486557
Počet stran
124
Místo vydání
Opava
Rok vydání
2011
Obsah: Jirásek, Zdeněk Slovo úvodem Kopiec, Jan Kontakty diecezji wroc+awskiej ze Stolic_ Apostolsk_ w czasach nowo_ytnych (od po+owa XVII w. do 1914 r.) Pater, Jósef Z dziejów Wikariatu Generalnego w Cieszyne (1770-1945) 20-28 Myszor, Jerzy Zaanga_owanie polityczne duchowie*stwa +l_skiego w drugiej po+owie XIX i na pocz_tku XX wieku Urban, Jacek Opawski i krakowski pogrzeb biskupa Karola Skórkowkiego Zuber, Rudolf Internace krakovského biskupa Karla Skorkovského v Opavě v +. 1835-1851 Mateja, Erwin Czeskie +lady w +l_skim kalendarzu liturgicznym na przyk+adzie wybranych kulów +wi_tych Jirásek, Zdeněk Poznámky k náboženskému vývoji ve Slezsku po roce 1945 Pindur, David "Ženy a dcery své za zvony užívajíce" K činnosti náboženské komise na Těšínsku v polovině 17. století" Al Saheb, Jan K některým spektům pobělohorské rekatolizace opavského knížectví
Církevní dějiny Slezska 18.-20. století

12,30 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu