Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Správní právo

Správne právo hmotné - všeobecná časť 2. vydání

Škultéty, Andrová, Tóth

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Heuréka
ISBN
978-80-89122-78-3
EAN
9788089122783
Počet stran
265
Místo vydání
Šamorín
Rok vydání
2012
Formát
A5
Učebnica je významným zaplnením medzery, ktorá v tejto oblasti existovala. Jej vnútorné členenie je kompaktné, poskytuje ucelený erudovaný pohľad na spracovanú problematiku a poskytuje používateľovi viaceré, doteraz náležite nespracované inštitúty z pohľadu súčasného poznania. Vedúci autorského kolektívu patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov vedy správneho práva, čo je zárukou vedecky erudovanej, ale pritom zrozumiteľnej formy i obsahu publikácie. Ťažisková je najmä prvá kapitola, ktorá podrobne analyzuje pojem verejnej správy, ktorý je kardinálnym pojmom. Súčasne je určitým problémom, že pojem, i právne odvetvie verejnej správy zaraďujeme medzi nekodifikované právne odvetvia, pre ktoré je charakteristická rozmanitosť spoločenských vzťahov a jeho dynamický rozvoj. Učebnica ďalej analyzuje poslanie verejnej správy a jej úlohu, najmä z pohľadu organizačnej inštitucionálnej výstavby. Publikácia má vysokú vedeckú i pedagogickú úroveň, pričom nesporným prínosom je aj rozsiahly poznámkový aparát umožňujúci používateľovi a záujemcovi hlbšie poznanie jednotlivých častí a perfektnú orientáciu. Aj keď učebnica je určená najmä študentom právnických fakúlt, nepochybne zaujme aj široký okruh odbornej verejnosti a najmä pracovníkov verejnej správy.
Správne právo hmotné - všeobecná časť 2. vydání

17,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu