Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie

Ivan Špička

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Galén
ISBN
80-7262-330-3
EAN
8072623303
Počet stran
128
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2005
Formát
19x28 cm
Publikace pojednává o jedné z nejčastějších hematologických malignit - mnohočetném myelomu - a současně o dalších příbuzných jednotkách ze skupiny monoklonálních gamapatií (primární amyloidóze, Waldenströmově makroglobulinémii, monoklonální gamapatii nejasného významu aj.). Jejími autory jsou pracovníci předních pražských pracovišť, kteří se na uvedenou problematiku specializují. Kniha má čtyři základní části. První je věnována převážně teoretickým poznatkům o vzniku a vývoji myelomu, druhá klinickým projevům a laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Ve třetí části jsou uvedeny současné terapeutické postupy používané u mnohočetného myelomu. Poslední část pak zahrnuje klinický obraz, diagnostiku a léčbu komplikací, které jsou pro léčbu onemocnění typické - imunodeficit, anémie, kostní a renální postižení, neuropatie a další. Snahou autorů bylo nejen shrnout celou problematiku, ale také prezentovat nejnovější poznatky v tomto rychle se rozvíjejícím oboru. Péče o nemocné s monoklonálními gamapatiemi je multidisciplinární - proto je kniha věnována jak hematologům a onkologům, tak i lékařům, kteří první přicházejí do styku s těmito pacienty, a rovněž specialistům řady klinických oborů. Publikace je doplněna řadou tabulek, grafů a více než 30 obrázky dokumentujícími diagnostiku a klinický obraz onemocnění.
Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie

34,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu