Elita armády - Československá vojenská generalita 1918 - 1992

Maskalík Alex

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
HWSK
ISBN
978-80-9709-410-2
EAN
9788097094102
Počet stran
1056
Rok vydání
2012
Formát
17x25 cm
Publikácia (ako kombinácia vedeckej monografie a odbornej slovníkovej príručky) je výsled-kom 8 ročného bádania, zhromažďovania a spracovávania viac než 150 tisíc strán archívnych dokumentov (z 13 archívov v Čechách a na Slovensku). Prezentuje krátke biografické profily vyše tisícky vojenských a civilných osôb, ktoré nosili v činnej službe v období rokov 1918 – 1992 vojenskú hodnosť čs. generála. Kniha je doplnená o rekonštrukciu výstavby čs. armád-nej elity, analyzovanú v konkrétnych historických etapách spoločnej čs. štátnosti s maximál-nym prihliadnutím na jej základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Jej súčasťou sú početné prílohy (zoznamy, schematizmy, grafy a skeny vybraných archiválií), nápomocné pri celkovej orientácii a plasticky dokresľujúce mnohé z naznačovaných skutočností.
Elita armády - Československá vojenská generalita 1918 - 1992

60,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu