Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Štátne sociálne dávky s príkladmi

Macková Zuzana

Dostupnosť
rozebráno
Vydavateľ
Heuréka
ISBN
978-80-8912-252-3
EAN
9788089122523
Počet stran
140
Místo vydání
Šamorín
Rok vydání
2008
Formát
14x21 cm
Publikácia aktuálne vypĺňa medzeru vo vydávaní vzdelávacej odbornej právnickej literatúry v oblasti práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. V záujme maximálneho priblíženia a sprehľadnenia systému dávok štátnej sociálnej podpory všetkým čitateľom, spolu aj so sumami ich finančného vyjadrenia, autorka vložila ku textu zrozumiteľné tabuľky s aktuálnymi sumami v eurách. Rovnako tak ponúka riešenie názorných praktických príkladov pre správnu aplikáciu právnych predpisov v praxi. Autorka používa stručné, výstižné, zrozumiteľné, jasné a odborné vyjadrovanie, pričom sa snaží jednotlivé základné pojmy priblížiť aj na základe príkladov z praktického života. Autorka ako „osobitnú časť“ práva sociálneho zabezpečenia spracovala systém štátnych sociálnych dávok, tzv. systém štátnej sociálnej podpory, ktorý rozčlenila na päť kapitol. Tie členila na jednotlivé podkapitoly, v rámci ktorých spracovala základné podmienky, výšky dávok, ako aj konanie, zánik nároku na dávky, atď. Mimoriadne kladne treba hodnotiť prehľadné a zrozumiteľné tabuľky, v ktorých sú výšky súm jednotlivých dávok uvádzané už v eurách. Devízou je najmä uvádzanie jednotlivých názorných príkladov pre správnu aplikáciu v praxi. Z edukatívneho hľadiska treba vyzdvihnúť najmä prípravu na správnu aplikáciu zákonov upravujúcich jednotlivé štátne sociálne dávky v praktickom živote.
Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Štátne sociálne dávky s príkladmi

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu