Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - komentář

Kabelková Eva, Schödelbauerová Pavla

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-444-5
EAN
9788074004445
Počet stran
360
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Formát
A5
Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu prohlásit za neplatné; společenství vlastníků jednotek vzniká založením, nikoliv ex lege) a právě na ně upozorňují autorky v komentáři k ustanovením občanského zákoníku s dostatečným předstihem před účinností zákona. Komentář je psán čtivě a srozumitelně a pro přehlednost je v závěru uvedena i tabulka, která srovnává ustanovení zákona o vlastnictví bytů s ustanoveními nového občanského kodexu. Autorky shrnují také dosavadní judikaturu použitelnou i za nové právní úpravy. Ocení ho v první řadě advokáti, ale také všichni vlastníci bytů, a tedy členové společenství a jejich orgánů. Publikace je velice vítaným příspěvkem pro včasnou přípravu na novou úpravu bytového spoluvlastnictví a fungování společenství vlastníků.
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - komentář

34,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu