Ekonomika verejného sektora - praktikum

Beňová Elena a kolektív

Dostupnosť
rozebráno
Vydavateľ
Počet stran
128
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2012
Formát
16x23 cm
ISBN
978-80-8078-537-6
EAN
9788080785376
Publikácia nadväzuje na rovnomennú učebnicu, ktorá sa pokúsila zhrnúť tradičné teoretické poznatky o verejnom sektore a princípoch jeho fungovania. S dôrazom na medzinárodný aspekt verejného záujmu ponúka pohľad na vybrané odvetvia verejného sektora v podmienkach Slovenskej republiky. Rozsah a náročnosť predmetnej problematiky podnietili autorský kolektív k napísaniu doplnkového učebného textu – praktika, ktorého zámerom je ponúknuť študentom možnosť precvičiť si získané teoretické poznatky na konkrétnych úlohách, kontrolných otázkach či prípadových štúdiách. V súlade s nosnými okruhmi prezentovanými v učebnici je praktikum rozdelené do dvadsiatich dvoch kapitol s jednotnou vnútornou štruktúrou (tézy, testové otázky, úlohy na riešenie, prípadová štúdia). Tento učebný text je vhodnou podporou tvorivého myslenia študentov a takisto môže prispieť k celkovému rozšíreniu poznatkového základu z oblasti ekonomiky verejného sektora.
Ekonomika verejného sektora - praktikum

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu