Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

Svejkovský, Deverová a kolektiv

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-445-2
EAN
9788074004452
Počet stran
544
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Formát
A5
Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu dosavadního občanského zákoníku, ale též zákona o sdružování občanů, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o nadacích a nadačních fondech a obchodního zákoníku. Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.
Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

38,20 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu