Občanský zákoník - velký komentář - Svazek I - § 1-117 Obecná ustanovení

Melzel Filip, Tégl Petr a kolektiv

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-8757-673-1
EAN
9788087576731
Počet stran
720
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Formát
16x24 cm
První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou – shrnuto to nejpodstatnější pro soukromé právo. Nalezneme zde např. kritéria kogentnosti a dispozitivnosti soukromoprávních norem, pravidla výkladu a aplikace zákona, výčet základních zásad – mj. ochrana člověka a jeho osobnosti, zvýšený zájem na ochraně rodiny, rodičovství a manželství a ochrana slabšího. Mimořádnými v tomto ohledu jsou princip poctivosti (§ 6) a zákaz zneužití práva (§ 8). Další pasáže jsou věnovány statusovým otázkám člověka (narození, smrt, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, zásahy do svéprávnosti). První svazek je uzavřen pojednáním o ochraně osobnosti člověka.
Občanský zákoník - velký komentář - Svazek I - § 1-117 Obecná ustanovení

51,10 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu