Zaradené v kategóriách: LÉKAŘSKÁ LITERATURA, Hygiena a epidemiologie

Epidemiologie. Obecná a spec. epidemiologie inf.nemocí, 2.vydání

Göpfertová Dana, Pazdiora Petr, Dáňová Jana

Dostupnosť
rozebráno
Vydavateľ
Počet stran
226
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
ISBN
978-80-2462-223-1
EAN
9788024622231
Předložený text vychází z koncepce výuky epidemiologie v rámci magisterského studia lékařů i sester na lékařských fakultách. Kromě obecné epidemiologie a epidemiologické metodologie je na všech lékařských fakultách vyučována i epidemiologie vybraných nejzávažnějších infekčních nemocí. Učebnice sestává ze tří částí. Úvodní částí je výkladový slovník epidemiologické terminologie, používané v oblasti infekční epidemiologie. Navazuje část obecná, ve které jsou probírány principy šíření nákaz v populaci a možnosti protiepidemických opatření, včetně problematiky specifické imunoprevence a postupů dekontaminace prostředí. Samostatná kapitola je věnována principu surveillance a její aplikace v našich podmínkách. Speciální část učebnice představuje ucelený aktuální přehled v současné době epidemiologicky nejzávažnějších nákaz. Systematicky je probírána jejich klinická charakteristika, údaje o původcích nákaz, zdrojích a rezervoárech, způsobech přenosu, inkubačních dobách, výskytu ve světě i v ČR a příslušná protiepidemická opatření. Přiřazeny jsou dvě samostatné kapitoly věnované specifické problematice nozokomiálních nákaz a nákaz zneužitelných jako bojové biologické prostředky. Z uvedeného vyplývá, že text je určen hlavně těm, kteří se v epidemiologii teprve orientují, tedy studentům lékařských fakult, dále pak i pro rychlé zopakování lékařům, kteří se připravují na atestaci z oborů hygieny a epidemiologie, eventuálně dalším zájemcům o epidemiologii infekčních nemocí.
Epidemiologie. Obecná a spec. epidemiologie inf.nemocí, 2.vydání

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu