Občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část, § 1721 - 2520)

Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová a kolektiv

Dostupnosť
rozebráno
Vydavateľ
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7478-638-9
EAN
9788074786389
Počet stran
1700
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
A5
Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí, upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., přináší informace o souvisejících předpisech, českých i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu, obsahuje výňatky z důvodové zprávy, cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy, zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy. Svazek V obsahuje výklad: všeobecných ustanovení o závazcích (vznik a obsah, změna, zánik závazků, forma a obsah smlouvy atd.) závazků z právních jednání (díl 1 až 5 hlavy II – darování, koupě, směna, nájem, licence, úvěr atd.), Garantem svazku V je prof. JUDr. Josef Fiala, vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Členy autorského kolektivu svazku V jsou např. prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., JUDr. Alena Bányaiová, CSc., JUDr. Irena Holcová, JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. a další odborníci z právní praxe a z akademické sféry. Komentář poskytuje jak ucelený výklad obecných náležitostí závazků, tak praktické vysvětlení jednotlivých právních institutů v nové právní úpravě relativních majetkových práv.
Občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část, § 1721 - 2520)

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že stále fungujeme a snažíme se objednávky vyřizovat co nejrychleji. Osobní vyzvednutí je možné - více informací najdete v kontaktech.