Zaradené v kategóriách: POČÍTAČOVÁ LITERATURA, Bezpečnost

Buď pánem svého prostoru

McCarthy Linda, Weldon-Siviy Denise

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
CZ.NIC
ISBN
978-80-9042-486-9
EAN
9788090424869
Počet stran
316
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Formát
A5
Zaji´ma´ va´s, jak se bra´nit proti kybersˇikaneˇ, jak prˇedeji´t zavirova´ni´ vasˇeho pocˇi´tacˇe, jak si zachovat soukromi´ na socia´lni´ch si´ti´ch cˇi naprˇi´klad jak se nesta´t obeˇti´ dareba´ku°, cˇi´haji´ci´ch na Internetu? Zaji´malo va´s neˇkdy, kdo jsou to ti rhyba´rˇi, hackerˇi, crackerˇi, pira´ti, kyberstalkerˇi a dalsˇi´ obyvatele´ virtua´lni´ho sveˇta, zvane´ho Internet? Vsˇechny tyto ota´zky a mnohe´ dalsˇi´ zodpovi´da´ poutavy´m zpu°sobem kniha Budˇ pa´nem sve´ho prostoru, ktera´ je urcˇena prˇedevsˇi´m dospi´vaji´ci´m cˇtena´rˇu°m a jejich rodicˇu°m. Kniha se nevyhy´ba´ ani te´matu°m technicˇteˇjsˇi´m a tak se v ni´ mladi´ uzˇivatele´ internetu mohou dozveˇdeˇt take´ informace o technicke´m pozadi´ fungova´ni´ internetove´ho prˇipojeni´, cˇi informace o bezpecˇne´m nastaveni´ doma´ci´ch wi-fi si´ti´. Tato kniha by urcˇiteˇ nemeˇla chybeˇt v knihovnicˇce zˇa´dne´ho teenagera aktivneˇ pouzˇi´vaji´ci´ho Internet.
Buď pánem svého prostoru

14,90 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu