Sociální politika - 2. vydání

Petrášek Josef

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
140
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
A5
ISBN
978-80-7452-033-4
EAN
9788074520334
Tato nová studijní publikace PaedDr. J. Petráška z oblasti sociální politiky vychází z aktuálního stavu příslušné legislativy a zároveň přehledně popisuje sociální politiku v širších souvislostech. Při studiu sociální politiky je třeba si osvojit základní principy, kterými se řídí její utváření v demokratickém státě. Je nutné si ujasnit další souvislosti ovlivňující tvorbu sociálních politik a zejména faktory, které mají zásadní vliv na tvorbu nástrojů systému sociálního zabezpečení. Podstatný je v tomto smyslu také vliv různých subjektů, jako jsou sociální partneři, politické strany a státní správa. Sociální politika velmi úzce ovlivňuje také úroveň tvorby a výkonu veřejných služeb, vedle zdravotnictví a vzdělávání to jsou především sociální služby a služby zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti a sociální politika velmi úzce souvisí a tvoří dvě strany jedné mince, které se navzájem ovlivňují. Na jejich úrovni a stavu velmi významně závisí tvorba zdrojů, které jsou potřebné pro samotné zajištění a realizaci sociální politiky. Sociální politiku je třeba chápat v širších souvislostech, a to nejen v kontextu České republiky, ale rovněž v rámci podmínek daných členstvím v Evropské unii a stejně tak na mezinárodní úrovni v kontextu různých mezinárodních organizací, ve kterých je Česká republika členem a také z pohledu dalších závazků a smluv, ke kterým se zavázala. Při tvorbě sociální politiky je třeba dbát na změny životního stylu, demografický vývoj i postupující globalizaci. Na všechny tyto aspekty studijní publikace poukazuje, včetně aktuálního výhledu strukturálních fondů Evropské unie na plánovací období 2014-2020.
Sociální politika - 2. vydání

11,10 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu