Nájomné vzťahy v súkromnom práve

Strapáč Peter, Ďurana Marián, Muránska Jana

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978
EAN
9788081682094
Počet stran
380
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2015
Formát
A5
Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov – komentár Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku nájomných vzťahov v súkromnom práve. Obsahuje komentované znenie nájomnej zmluvy upravenej v Občianskom zákonníku, a to konkrétne § 663 až 719, ako aj osobitných ustanovení o nájme hnuteľných vecí. Autori neopomenuli ani zákon o krátkodobom nájme bytu a zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Jednotlivé komentované ustanovenia sú vhodne dopĺňané judikatúrou slovenských a českých súdov. Cieľom publikácie je podať pomocnú ruku pri riešení právnych problémov, ktoré nastávajú pri vstupe do nájomných vzťahov. V publikácii je obsiahnutá judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky a nálezy ústavného súdu. V neposlednom rade je pozornosť venovaná aj komparácii slovenskej právnej úpravy s právnou úpravou v zahraničí, ako aj tendenciami a úvahami de lege ferenda v tuzemsku a vo vybraných krajinách, najmä však v Českej republike. Publikácia je určená nielen advokátom, sudcom a celej právnickej obci vrátane kompetentných legislatívnych orgánov, ale aj správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov a v neposlednom rade aj samotným vlastníkom bytov a nebytových priestorov, prenajímateľom či nájomcom.
Nájomné vzťahy v súkromnom práve

35,10 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu