Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Hinke Jana, Bárková Dana

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Grada
ISBN
978-80-247-4281-6
EAN
9788024742816
Počet stran
232
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Formát
17x24 cm
Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je kompletně aktualizována s ohledem na změnu DPH a další úpravy právních předpisů a doplněna o nové informace k otázkám, které účetní nejčastěji pálí. Hlavní témata jsou v knize vždy nejprve krátce teoreticky představena a posléze aplikována na dílčích příkladech. Správnost svého řešení si můžete zkontrolovat na konci každé kapitoly. Osvojíte si specifika účtování jednotlivých typů společností, účtování o finančním majetku včetně cenných papírů, účtování o dlouhodobém majetku, leasingu, zásobách, pohledávkách, závazcích, nákladech a výnosech. Dále se obeznámíte s přípravnými pracemi k účetní závěrce a porozumíte sestavování výkazů finančního účetnictví spolu s výpočtem daně z příjmů splatné i odložené, s dopadem na ukazatele finanční analýzy. Poslední kapitola vyhodnocuje rozdílnost účetnictví vedeného dle právních norem ČR od Mezinárodních standardů účetního výkaznictv í (IAS/IFRS a IFRS for SME) a hlavní rozdíly demonstruje na praktických příkladech.
Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

11,60 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu