*****

Reklamačný poriadok

1. Kupujúci podá reklamáciu prostredníctvom pošty, a to zaslaním reklamácie na adresu:
Sprinton, s.r.o.
Kolárska 4
813 42 Bratislava

2. Každá reklamácia musí obsahovať:

  • číslo objednávky
  • popis zistených chýb
  • kontaktné údaje na reklamujúceho
  • reklamovanú knihu / reklamované knihy

3. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie kupujúceho elektronickou poštou, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

4. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

5. Pokiaľ predávajúci reklamáciu uzná, nakupujúci získa nárok na vrátenie čiastky za reklamovaný tovar. Predajca nevracia čiastku zaplatenú za balné, poštovné alebo dobierkové.

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na publikácie zakúpené v iných kníhkupectvách ako firmy Sprinton, s.r.o., či v iných internetových obchodoch.

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať:

e-mailom: sprinton.tt@gmail.com

telefonicky: 0944 167 678

písomne poštou na adrese:

Kníhkupectvo Sprinton 

Kollárova 10

917 01 Trnava 

Menu