*****

Kontakty

Trnava

Predajňa odborné literatúry a skrípt
v budove Právnickej fakulty Trnavskej univerzity

Kollárova 10
917 01 Trnava
tel.: +421 944 167 678
sprinton.tt@gmail.com

OTVÁRACIA DOBA :
PO - PIA : 9,00 - 17,00 hod.

 

 

 

 

viac informácií a mapa

 

Fakturačné údaje

Sprinton, s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 1
IČO: 44396368; DIČ: 2022681408; IC DPH: SK2022681408

Sortiment kníh

Sprinton, s.r.o. sa v Slovenskej republike špecializuje na predaj právnickej, ekonomickej, filozofickej, politologickej, antropologickej, sociologickej, psychologickej a ďalšej humanitne zameranej literatúry. Súčasťou ponuky je aj zahraničná literatúra.

Ponúkame produkciu týchto nakladateľov:

Academia, ANAG, ASPI Publishing, Barrister Principal, BB Art, Bilance, Bohemian Ventrueres, Cambridge, CERM, C.H.Beck, CDK - Centrum pro studium demokratické literatury, CP Books, Dokořán, Doplněk, Eupress - Vysoká škola finanční a správní, Eurolex, Epocha, Eurounion, Filosofia - Ústav filosofie Akademie věd ČR, Fin Publishing, Fragment, Fraus, Galén, Grada, Huber, Hilar Babůrek, ISV, Karolinum - Univerzita Karlova Praha, Koršach, Klett nakladatelství, Labyrint, LEDA, Liberální institut, Libri, Linde, Longman, Management Press, Melandrium, Mezinárodní politologický ústav MU Brno, MU Brno, Nakladatelství Lidové noviny, NS Svoboda, Nakladatelství Olomouc, Oeconomica - vydavatelství VŠE Praha, Oikoymenh, Orac, Oxford, Paido, Paseka, Polygon, Polyglot, Portál, Pragma, Police History, Pragoeduca, Professional Publishing, Prospektrum, Prostor, Profem, Prospektrum, Rubico, Sagit, SLON - Sociologické nakladatelství, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Spotřebitel.cz, Themis, Trade Links, Triton, UP Olomouc, Ústav mezinárodních vztahů, Votobia, Vyšehrad, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Vydavatelství 999 Jaroslav Samek, Závěrka, a další...

Distribúciu pre kníhkupcov zaisťuje

Distribuce odborné literatury a skript Aleš Čeněk
Řipská 23
130 00 Praha 3
mob.: +420 739 277 277 alebo distribuce@alescenek.cz

Menu