Aktuality

Novinka - Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva

Novinka - Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva

Publikace je stěžejním výstupem programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy – PRVOUK č. P04 „Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“. Jednotlivé příspěvky nabízí teoreticko-právní, ústavněprávní, mezinárodněprávní a evropské pohledy na problematiku relace soukromého a veřejného v soudobém právu.

Celý článok
Novinka - Lex et ius. Zákony a právo antického Říma

Novinka - Lex et ius. Zákony a právo antického Říma

Prameny římského práva jsou v běžném povědomí spojovány s texty, které pochází od římských právníků. Jsou to přitom především díla vytvořená v období tzv. klasické právní vědy – tedy v době jejího největšího rozkvětu. Dochovaných pramenů, z nichž můžeme poznávat, jak římské právo nejen vypadalo, ale zároveň jakým způsobem se proměňovalo, je přitom daleko více. Tato kniha v překladech...

Celý článok
Novinka - Integrated System for Risk Assessment

Novinka - Integrated System for Risk Assessment

A hazard evaluation is an organized effort to identify and analyze the significance of hazardous situations associated with a process or activity. Specifically, hazard evaluations are used to pinpoint weaknesses in the design and operation of facilities that could lead to chemical releases, fires, or explosions. Risk assessment is currently an important safety tool used in industry....

Celý článok
Novinka - Metalworking Fluids Disinfection by the Ozone

Novinka - Metalworking Fluids Disinfection by the Ozone

During the cutting process, the metalworking fluid is changed due to chemical reactions between its substances; tool surfaces and workpieces; the presence of particles and high temperatures on contact surfaces. Except changes in chemical composition is the biggest problem with the bacterial contamination. Changes in the composition and contaminants such as bacteria pose risks to...

Celý článok
Novinka - BIODEGRADABILITY OF MWFs. Enhancing by the utilization of AOP`s

Novinka - BIODEGRADABILITY OF MWFs. Enhancing by the utilization of AOP`s

This monograph is focused on the study of the possible utilization of the biological degradation of wastes from the machining industry with the prior application of selected advanced oxidation processes. In the theoretical part it brings an overview to the state of the art of the current biodegradability tests available for the testing of poorly soluble or adsorbing substances such as...

Celý článok
Novinka - Právní spory ve stavebnictví

Novinka - Právní spory ve stavebnictví

Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vnikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Obvyklými příčinami těchto sporů jsou vady díla, nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla, (včetně tzv. pozastávek a...

Celý článok
Novinka - Makroekonomie - Makroekonomický přehled

Novinka - Makroekonomie - Makroekonomický přehled

Publikace podává základní ucelený pohled na nejdůležitější otázky fungování ekonomiky každého státu, jeho dalšího rozvoje a možností ovlivnění případného daného vývoje. Zabývá se otázkami výkonnosti ekonomiky, hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti, inflace, státního rozpočtu, množství peněz v ekonomice, zadluženosti, měnového kurzu, ekonomického růstu, fiskální a monetární...

Celý článok
Novinka - Daňové právo de lege lata, 2. vydání

Novinka - Daňové právo de lege lata, 2. vydání

Druhé vydání publikace reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o dani z hazardních her, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o spotřebních a energetických daních. Publikace podává ucelený přehled o současné podobě a stavu daňového práva v České republice v širších souvislostech. Autoři se materií zabývají z čistě právního...

Celý článok
Novinka - Obhajoba obvineného v prípravnom konaní

Novinka - Obhajoba obvineného v prípravnom konaní

Vedecká monografia prináša relatívne komplexný teoretický a súčasne i praktický pohľad na osobitosti uplatňovania práva obvineného na obhajobu v prvých štádiách trestného konania, ktoré si zachovali svoj neverejný charakter, preto sú verejnosťou vnímané citlivejšie a s väčším rešpektom. Analýze jednotlivých práv obvineného v štádiu prípravného konania z hľadiska platnej právnej úpravy...

Celý článok
Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 1.2.2018

Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 1.2.2018

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázanost úpravy trestního práva v celé její šíři a umožňuje tak vidět vzájemnou interakci jednotlivých institutů této královské disciplíny v uživatelsky přátelském formátu. Publikace je vhodná nejen pro studenty vypracovávající klauzurní...

Celý článok
Menu