Aktuality

Novinka - Naděje právní vědy. Býkov 2013

Novinka - Naděje právní vědy. Býkov 2013

Publikace je výstupem z pátého ročníku mezinárodní konference uspořádané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni za účelem presentace odborných prací mladých vědeckých pracovníků, asistentů a doktorandů, zabývajících se různými odvětvími práva. Zúčastnili se jí účastníci z různých kateder všech právnických fakult České republiky, ale i ze Slovenska a Polska. Někteří z nich...

Celý článok
Novinka - Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2

Novinka - Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2

Osmý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“, vydávaný Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk přináší část příspěvků, které zazněly na 19. ročníku konference českých a slovenských právních romanistů, kterou s tématem „Římské právo a křesťanství“, v květnu 2017 uspořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Celý článok
Novinka - Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1

Novinka - Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1

Sedmý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“, vydávaný Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk přináší část příspěvků, které zazněly na mezinárodní konferenci „Právo v běhu času“, kterou v květnu 2017 uspořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni.

Celý článok
Novinka - Principy českého ústavního práva, 4. vydání

Novinka - Principy českého ústavního práva, 4. vydání

Učebnice ústavního práva České republiky je určena jak studentům různých typů škol, tak i všem zájemcům o české ústavní právo a politiku. Snaží se české ústavní právo nejen popisovat, ale především ukazovat smysl jeho principů a pravidel, vysvětlovat a zdůvodňovat. Důraz se klade na nálezy Ústavního soudu ČR, protože především v nich se zračí živé ústavní právo. Výrazně rozšířen je...

Celý článok
Novinka - Sorption of 3,5-dichlorophenol by Low-cost

Novinka - Sorption of 3,5-dichlorophenol by Low-cost

Submitted work offers overview of knowledge related to issue of chlorophenols in the environment. Monography deals with common and alternative methods of removing chlorophenols in our country and abroad. Characteristics of chosen sorbents, namely Lemna minor cultivated in laboratory conditions, Lemna minor (natural), black nickel mud and red mud (waste from the production of metals)...

Celý článok
Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

Členovia katedier trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a tiež odborníci z praxe z prostredia trestného súdnictva, prokuratúry, polície a...

Celý článok
Novinka - Trestné právo hmotné. Osobitná časť

Novinka - Trestné právo hmotné. Osobitná časť

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné – osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné – všeobecná časť. V učebnici autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov zahrnuté do dvanástich hláv. Autori si za cieľ stanovili poskytnúť čitateľom podrobný prehľad o jednotlivých trestných činoch a zároveň poskytnúť i čo najpodrobnejší výklad...

Celý článok
Novinka - Kybernetická kriminalita, 2. vydání

Novinka - Kybernetická kriminalita, 2. vydání

Lidstvo jako celek, ale prakticky každý člověk je dnes více ohrožován kriminalitou kybernetickou než násilnou či majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje všem aspektům kriminality spojeným s počítači, sítěmi, Internetem, virtuálním prostorem, sociálními sítěmi a dalšími, pro dnešní dobu tak typickými, fenomény. Detailně se zabývá skutkovými podstatami kybernetické kriminality od historie...

Celý článok
Novinka - Soubor zákonů. E-government a GDPR. Stav ke dni 20. 4. 2018

Novinka - Soubor zákonů. E-government a GDPR. Stav ke dni 20. 4. 2018

V souboru zákonů „E-government a GDPR“ najdete stěžejní právní předpisy týkající se digitalizace veřejné správy a související aktuální legislativu pro oblast ochrany osobních údajů. E-government je moderním nástrojem pro zefektivňování fungování veřejné správy. Jak definuje správní řád, veřejná správa je službou veřejnosti a jako taková by měla být vůči veřejnosti především vstřícná....

Celý článok
Novinka - Teorie korporátního práva

Novinka - Teorie korporátního práva

Obchodní korporace na celém světě mají v zásadě stejnou právní povahu a čelí v zásadě stejným právním problémům. Korporátní právo řeší obdobné ekonomické problémy na celém světě a rozdíly mezi národními úpravami odrážejí národní aspekty systému ekonomické produkce. Korporátní právo řeší tři základní zdroje konfliktů, a to konflikty mezi managery a akcionáři, konflikty mezi majoritními...

Celý článok
Menu