Aktuality

Novinka - Soubor zákonů. E-government a GDPR. Stav ke dni 20. 4. 2018

Novinka - Soubor zákonů. E-government a GDPR. Stav ke dni 20. 4. 2018

V souboru zákonů „E-government a GDPR“ najdete stěžejní právní předpisy týkající se digitalizace veřejné správy a související aktuální legislativu pro oblast ochrany osobních údajů. E-government je moderním nástrojem pro zefektivňování fungování veřejné správy. Jak definuje správní řád, veřejná správa je službou veřejnosti a jako taková by měla být vůči veřejnosti především vstřícná....

Celý článok
Novinka - Teorie korporátního práva

Novinka - Teorie korporátního práva

Obchodní korporace na celém světě mají v zásadě stejnou právní povahu a čelí v zásadě stejným právním problémům. Korporátní právo řeší obdobné ekonomické problémy na celém světě a rozdíly mezi národními úpravami odrážejí národní aspekty systému ekonomické produkce. Korporátní právo řeší tři základní zdroje konfliktů, a to konflikty mezi managery a akcionáři, konflikty mezi majoritními...

Celý článok
Novinka - Občianske právo hmotné 1.+2. díl, 2. vydanie

Novinka - Občianske právo hmotné 1.+2. díl, 2. vydanie

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvom zväzku je zaradená prvá časť, kde sú podané výklady zo všeobecnej časti občianskeho práva, napríklad o subjektoch, predmete a...

Celý článok
Novinka - Organizational Culture and Performance

Novinka - Organizational Culture and Performance

Surveys of economically successful businesses shows that the soft factor “organizational culture” contributes to their success. It leads to interest in organizational culture with a desire, to use this potential in business practice. An important result are also the findings that there is a direct interrelation between culture and success that is measurable, but there are only few...

Celý článok
Novinka - Civilní právo procesní, 3. vydání

Novinka - Civilní právo procesní, 3. vydání

Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání.

Celý článok
Novinka - Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty

Novinka - Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty

Publikace je určena pro budoucí či stávající učitele, právníky, sociální pracovníky a všechny ty, jejichž profese je založena na jednání s lidmi. Součástí jejich profesní výbavy je mimo jiné i dobrá orientace v oblasti psychopatologických jevů. Každý, kdo působí na druhé lidi, se může setkat s jedinci, kteří vykazují markanty anomálního chování či poruchy osobnosti. Komunikace s...

Celý článok
Novinka - Legislativa. Teoretická východiska a problémy

Novinka - Legislativa. Teoretická východiska a problémy

Je veřejným tajemstvím, že český právní řád není ve stavu, na který bychom mohli být pyšní. Ruku v ruce s extrémní nadprodukcí novelizací, která nemá v historii ČR obdoby, jde i úpadek tvorby právních předpisů. Nacházíme se v paradoxní situaci, kdy máme k dispozici informatické a analytické nástroje k podpoře racionální legislativy, o nichž se nám před 20 lety ani nesnilo a přitom...

Celý článok
Křest knihy - Strategie civilního procesu, 2. vydání

Křest knihy - Strategie civilního procesu, 2. vydání

Ve středu 16. května 2018 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Strategie civilního procesu, 2. vydání.

Celý článok
Novinka - Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva, 3. vydání

Novinka - Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva, 3. vydání

Učebnice občanského práva byla připravena skupinou civilistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti teorie a praxe občanského práva s cílem poskytnout čtenářům, zejména pak studentům občanského práva právnických fakult i dalších vysokých škol pomůcku, zachycující v základní podobě komplexní, současně však přehledný pohled na občanské právo jako obecné soukromé právo, vyhovující potřebám...

Celý článok
Novinka - Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání

Novinka - Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl naposledy podstatně novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. Publikace přináší souborný výklad stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a povolování staveb a jsou určující pro...

Celý článok
Menu