*****

Ochrana osobných údajov

Správa a spracovanie osobných údajov

Tieto nižšie popísané zásady ochrany osobných údajov (spoločne s našimi zmluvnými podmienkami) stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť Sprinton, s.r.o. používa a chráni všetky osobné údaje a ďalšie s tým súvisiace informácie, ktoré poskytnete pri používaní jej webových stránok. Sprinton s.r.o. je povinné chrániť vaše súkromie, vrátane osobných údajov a tú povinnosť sa zaväzuje riadne dodržovať. Akékoľvek požiadavky na sprístupnenie vašich osobných údajov, ktoré zozbierame pri používaní tohto webu, aj pri iných príležitostiach, zdieľame vždy iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane našich interných predpisov, ktoré ich doplňujú. Neustále sledujeme aktuálny stav legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a podľa toho ju aj priebežne aktualizujeme na našich webových stránkach, čo sa prejaví aj v zmenách a aktualizácii týchto zásad ochrany osobných údajov. Preto vás žiadame, aby ste tieto naše zásady ochrany osobných údajov pravideľne sledovali. Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov však mienime vykonávať práve k posilneniu ochrany vašich osobných údajov a k zvýšeniu vášho komfortu v kontakte s nami.

Pre účely komunikácie so svojimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, prípadne návštevníkmi našich webových stránok zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k plneniu našich zmluvných povinností alebo pre účely našej vzájomnej komunikácie a zlepšovania našich služieb, či komunikácie so záujemcami o naše produkty a služby.

Pre vyššie uvedené účely získavame spravidla vaše adresné (kontaktné) údaje ako vaše meno, priezvisko, adresa bydliska (pripadne len poštové smerovacie číslo), e-mailovú adresu, telefónne číslo a podobne. Tieto osobné údaje získavame vždy len v prípade, že na to máme zákonný nárok. Ostatné osobné údaje, ako sú napríklad vaše záujmy a preferencie, či informácie o návštevách našich webových stránok, následne zhromažďujeme len s vaším výslovným súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Vyššie spomínané osobné údaje spracuvávame a archivujeme z dôvodu lepšieho plnenia našich zmluvných povinností, aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám a následne vám mohli poskytovať lepšie produkty a služby. Informácie týkajúce sa návštev našich webových stránok využívame s cieľom zlepšovať a rozvíjať tieto webové stránky. Za týmto účelom vás budeme z času na čas upozorňovať na zmeny v našich službách, na našich webových stránkach alebo aj na naše nové produkty.

Pokiaľ nám k tomu dáte svoj súhlas, budeme vás informovať o našich propagačných akciách týkajúcich sa nových produktov a špeciálnych ponúk za účelom prieskumu trhu a podobne.

V súlade s právnymi predpismi dovolených postupov vykonávame analýzu údajov o návštevách našich webových stránok, aby sme poznali zákaznícke preferencie, návštevnosť našich webových stránok a podobne. Zároveň nám tieto informácie napomáhajú k posilneniu bezpečnosti našich webových stránok, ale aj bezpečnosti vašich osobných údajov. Informácie o vašich osobných údajoch, či vašich aktivitách na našich webových stránkach poskytujeme iným osobám len v prípade, že nám to dovoľujú a umožňujú právne predpisy.

Pokiaľ sa zaregistrujete do jedného z našich vernostných zákazníckych programov, automaticky budete pridaní do tzv. ,,mailng listu”, čiže zoznamu adresátov e-mailovej pošty, ktorým budú zasielané informácie spojené s členstvom v danom vernostnom zákazníckom programe.

Po nákupe tovaru v našej firme, eventuálne prostredníctvom našej firmy, ale aj po kúpe na úver, môžu byť vaše osobné údaje archivované a spracované úverovými referenčnými agentúrami. V prípade záujmu vám tieto agentúry poskytnú bližšie informácie o svojej činnosti.

Zabezpečenie osobných údajov

Ochrana súkromia a ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť Sprinton, s.r.o., veľmi dôležitá. Dodržujeme všetky platné predpisy Európskej únie, slovenské zákony a ďalšie predpisy na ochranu osobných údajov a robíme všetko pre to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, strate alebo poškodeniu osobných údajov, ktoré boli prostredníctvom nás spracované alebo archivované.

Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa vám po otvorení našich webových stránok automaticky ponúkne na stiahnutie do vášho osobného počítača, mobilného telefónu, tabletu alebo iného zariadenia, ktoré používate ako prístupné zariadenie na web. Tento súbor môžete odmietnuť, alebo neskôr kedykoľvek vymazať. Súbory cookie sa používajú na zaznamenávanie internetovej prevádzky a zahrňujú identifikáciu stránok, ktoré sú používané, ktoré produkty boli vyhľadávané prostredníctvom vášho prehliadača, čas strávený prehliadaním a zapamätanie si vašich preferencií. To nám pomáha analyzovať dáta o návštevnosti webu, aby sme zlepšili užívateľské prostredie našich webových stránok. Súbory cookie nám celkovo pomáhajú zlepšovať a následne vám aj poskytovať lepšie webové stránky a taktiež nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné. Súbor cookie však v žiadnom prípade neobsahuje vaše osobné údaje. Viac informácii o cookies si môžete zistiť sami napríklad na webových stránkach www.wikipedia.org.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán. Napríklad na webové stránky výrobcov rôznych zariadení a podobne. Nad cudzími webovými stránkymi však nemáme žiadnu kontrolu a tie našim zásadam ochrany osobných údajov nepodliehajú. Ich vlastné zásady ochrany súkromia sa budú vzťahovať na vaše osobné údaje, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad. Vzhľadom k tomu, že odkazujeme na webové stránky našich solídnych obchodných partnerov, sme presvedčení, že i u nich je ochrana osobných údajov dostatočná. V každom prípade pokiaľ máte akékoľvek dotazy, mali by ste sa riadiť informáciami na ich webových stránkach.

Vaša kontrola nad osobnými údajmi

Spracovanie vašich osobných údajov môžete obmedziť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:a) kedykoľvek budete vyzvaný k vyplneniu akéhokoľvek formulára na webových stránkach, nájdite pole, kde môžete ,,zakliknúť”, že si neželáte, aby vami poskytnuté informácie boli používané pre účely priameho marketingu,

  1. b) pokiaľ nechcete dostávať marketingové informácie, môžete ich zasielanie kedykoľvek zastaviť kliknutím na odkaz,, na ktorom si odhlásite všetky e-maily, ktoré sú vám zasielané, aby ste prerušili ďalšiu e-mailovú komunikáciu. Taktiež nám môžete vašu požiadavku zaslať na adresu: Sprinton, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, resp. ba@gmail.com.
  2. c) vaše osobné údaje nebudeme predávať, distribuovať ani poskytovať tretím stranám, pokiaľ k tomu nebudeme mať váš výslovný súhlas alebo pokiaľ k tomu nebudeme mať oprávnenie zo zákona,
  3. d) za podmienok stanovených právnymi predpismi vám na vašu žiadosť poskytneme aj ďalšie informácie týkajúce sa vašich osobných údajov, alebo vaše osobné údaje prenesieme na základe vašej požiadavky vami určenej osoby, za podmienok stanovených právnymi predpismi,
  4. e) pokiaľ nás o to výslovne požiadate, vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v súlade s príslušnými predpismi, vymažeme, prípadne môžete využiť aj svoje právo na tzv. zabudnutie, ak to bude v súlade s príslušnými predpismi.

Ak máte dojem, že vaše osobné údaje, ktoré spravujeme alebo spracovávame, sú nesprávne, informujte nás na niektorej z vyššie uvedených adries, kde rovnako môžete obdržať odpoveď na svoje dotazy ohľadne ochrany vašich osobných údajov.

Menu