Konfesijné vzťahy na Slovensku - dejiny a súčasnosť (vybrané kapitoly)

Komora Viliam

Vydavateľ
VEDA
ISBN
978-80-224-1558-3
Počet stran
126
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2016
Formát
170x240mm
Publikácia sa zaoberá konfesijnými vzťahmi a súvislosťami na Slovensku z hľadiska dejín a súčasnosti, približuje vzťahy Cirkvi a štátu v jednotlivých historických obdobiach: počas pôsobenia bratov sv. Cyrila a sv. Metoda, v období Veľkej Moravy, Uhorského kráľovstva, Rakúsko-uhorskej monarchie, Česko-slovenskej republiky, Slovenskej republiky, komunistického Česko-Slovenska (ČSSR), ČSFR až po vznik súčasnej Slovenskej republiky. Právne predpisy uzákonené počas dejín sú komparované so súčasnými. Historické súvislosti sú prezentované aj so zreteľom na súčasnosť, predovšetkým je to komparácia historických právnych predpisov s právnymi normami, ktoré sú účinné v súčasnej SR, resp. aj s inými predpismi, najmä v súvislosti s účinnými medzinárodnoprávnymi dohovormi. Autor približuje vzťahy cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike, zmluvy medzinárodné a vnútroštátne, spoluprácu a ostatnú ich činnosť, financovanie a súvisiacu problematiku. Autor sa rád vracia k dvom výnimočným osobnostiam, najmä však k výroku nestora religionistiky či histórie náboženstiev celosvetového významu, no predovšetkým veriaceho kresťana Mirceu Eliadeho: „... časný svet je ilúziou a smrť je iniciáciou iného života...“ (citujúc nestora slovenskej religionistiky prof. Jána Komorovského).
Konfesijné vzťahy na Slovensku - dejiny a súčasnosť (vybrané kapitoly)

12,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu