Vokologie - funkční diagnostika a léčba hlasových poruch

Kučera Martin, Frič Marek a kolektiv.

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Akademie múzických umění
ISBN
978-80-2706-200-3
EAN
9788027062003
Počet stran
229
Rok vydání
2019
Kniha je určena odborníkům zabývajícím se hlasem v jeho normě i patologii. Text je výsledkem dlouhodobé spolupráce několika odborníků pracujících s poruchami komunikace jak v klinické praxi, tak ve výzkumu v oblasti psychoakustiky (MUDr. Martin Kučera - lékař ORL a foniatrie, RNDr. Marek Frič, PhD. - biofyzik, psychoakustik, Mgr. Kateřina Fritzlová - klinický logoped, Mgr. Martin Halíř - klinický psycholog). Kniha podává komplexní vhled do této problematiky, zaměřuje se na oblast hlasové reedukace a rehabilitace. Zvláštní pozornost je věnována funkční diagnostice hlasových poruch: metodice hodnocení laryngoskopických a stroboskopických nálezů, percepčnímu hodnocení hlasu včetně GRBAS a vyšetření hlasového pole. Na kazuistikách jsou ukázány základní terapeutické přístupy, které byly zvoleny především na základě vyšetření hlasového pole. Obsahově je text členěn do deseti kapitol, v nichž je hlas v jeho normě a patologii definován z pohledu funkční anatomie, fyziologie, psychoakustiky a vibroakustiky. Součástí monografie je multimediální příloha s výukovými modely hodnocení hlasu a hlasivkových nálezů. (funkční diagnostika a léčba hlasových poruch)
Vokologie - funkční diagnostika a léčba hlasových poruch

29,70 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu