Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zák. o likvidácii

Strapáč Peter, Ďurana Marián

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-571-0346-2
EAN
9788057103462
Počet stran
68
Rok vydání
2021
Formát
A5
Cieľom publikácie je poskytnúť komplexný komentár a analýzu vykonávacích predpisov k likvidácii obchodných spoločností, ako aj poukázať a vysvetliť niektoré ustanovenia o likvidácii obchodných spoločností. Ako vyplýva zo samotného vymedzenia predmetu právnej úpravy, t. j. vymedzenia okruhu spoločenských vzťahov, ktoré sú upravované vo vyhláške č. 193/2020 Z. z., sa teda publikácia bude zaoberať najmä otázkou určenia podrobností o výške preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora, stanovenie pravidiel na určenie výšky tzv. zákonnej odmeny za výkon funkcie likvidátora, ako aj náhrady výdavkov. Uvedenými pravidlami pre výpočet odmeny a náhrady výdavkov sa bude pritom riadiť právny vzťah medzi likvidátorom a likvidovanou právnickou osobou v prípade jeho nedobrovoľného ustanovenia a za splnenia určitých podmienok aj v prípade jeho dobrovoľného ustanovenia. V neposlednom rade tak, ako vyplýva z príslušných odkazov hmotnoprávnej úpravy na vykonávací predpis, sa zaoberáme analýzou náležitostí zoznamu majetku spoločnosti. Pri analýze vykonávacích predpisov poskytujeme i analýzu príslušných hmotnoprávnych ustanovení, z ktorých vykonávací predpis vychádza tak, aby sme poskytli ucelený obraz nevyhnutný na správnu aplikáciu daného predpisu. Okrem samotnej analýzy sa však zaoberáme i kritickými momentmi a úskaliami danej úpravy a v tejto súvislosti podávame určité stanovisko na riešenie danej situácie.
Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zák. o likvidácii

16,50 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu