Matematika 2 pro střední odborná učiliště. Rovnice a nerovnice, funkce

Marková Kateřina (Autor), Macálková Lenka (Autor),

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Didaktis
ISBN
9788073583415
EAN
9788073583415
Počet stran
100
Rok vydání
2021
Druhý díl učebnicové řady Matematika pro střední odborná učiliště jsme rozdělili do tří tematických celků: Lineární rovnice a nerovnice, Soustavy lineárních rovnic a nerovnic a Funkce. V celku Lineární rovnice a nerovnice si žáci zopakují znalosti a práci s pojmy rovnice a rovnost. Značná část celku je zaměřena na slovní úlohy z praktického života, při jejichž řešení rovnice a nerovnice běžně využíváme. Cílem celku Soustavy lineárních rovnic a nerovnic je prohloubit znalosti o metodách řešení soustav rovnic a nerovnic. Při jejich řešení žáci mohou hojně využívat znalostí a dovedností z prvního celku. Poslední celek je věnován funkcím a jejich vlastnostem, důraz je kladen na lineární funkce, přímou a nepřímou úměrnost, kvadratické funkce a goniometrické funkce. Napříč celou publikací najdete jak velké množství úloh drilového charakteru, tak i dostatek slovních úloh, které vycházejí z reálných situací. Úlohy, k jejichž výpočtu je vhodné mít u sebe kalkulačku, jsou označeny symbolem kalkulačky. Sbírková část publikace pak obsahuje další úlohy k procvičení, které se vztahují k jednotlivým kapitolám.
Matematika 2 pro střední odborná učiliště. Rovnice a nerovnice, funkce

8,10 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu