Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Římské právo

Základy rímskeho práva Historický úvod, pramene a subjekty

Martin Gregor

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
264
Rok vydání
2022
Formát
15x21 cm
ISBN
978-80-7502-598-2
EAN
9788075025982
Učebnica rímskeho práva predstavuje všetkým študentom a záujemcom o túto vednú disciplínu jej historické a dogmatické základy. V ľahko prístupnej a zrozumiteľnej forme čitateľa oboznámi s hlavnými inštitútmi a problémami rímskeho práva, ktoré predstavujú vstup do ďalšieho štúdia jeho jednotlivých odvetví. Učebnica zachytáva nielen historický vývoj, pojmové vymedzenie a delenie rímskeho práva, ale obsahuje aj podrobnú kapitolu o jednotlivých prameňoch. Z dogmatického hľadiska sa ďalej venuje problematike subjektov a s tým súvisiacich tém (napr. právna subjektivita, spôsobilosť na právne úkony, status fyzických osôb, právnické osoby, otroctvo v antickom Ríme). Hlavný text učebnice je spestrený o rôzne zaujímavosti, príklady z praxe, citácie právnych a neprávnych prameňov, ako aj o mimoriadne podrobný poznámkový aparát a reprezentatívny výber zo zahraničnej literatúry. Učebnica je určená predovšetkým študentom rímskeho práva, no dúfame, že by mohla zaujať aj vedeckú obec a každého záujemcu o dejiny práva, resp. antiku vo všeobecnosti. Výber z recenzií: „Učební text chápu jako historicko-teoretický úvod ke studiu římského práva, který má studenty vyzbrojit pro studium dalších částí římského práva, a zároveň jim ukázat, že římské právo není jen vzdálená a mrtvá historie. Tuto svou roli podle mého názoru bude plnit velmi dobře. Jde o originálně uspořádaný text, a to jako celek i v rámci jednotlivých dílčích částí. Jeho informační hodnotu zvyšují časté citace právnických a jiných textů a bohaté seznamy pramenů k jednotlivým tématům. Zdobí jej i pro autora typická čtivost.“ Z recenzie prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc. „Práca je napísaná na kvalitnej odbornej, jazykovej aj štylistickej úrovni. Napriek tomu, že autor často uvádza citácie z prameňov a učebnica má aj bohatý poznámkový aparát, neuberá to na kvalite a prehľadnosti spracovania. Oceňujem aj dôraz na terminologickú presnosť.“ Z recenzie prof. JUDr. Matúša Nemca, PhD. Na obálke je vyobrazená replika legendárnej mozaiky „Cisár Justinián a jeho dvorania“ z apsidy kostola San Vitale v Ravenne.
Základy rímskeho práva Historický úvod, pramene a subjekty

17,90 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

Rímske právo

Rímske právo

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu