Zákon o upomínacom konaní - komentár

Ivanko Daniel, Rusnáková Martina, Štefčeková Miroslava, Krišová Dominika

Vydavateľ
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-8168-830-0
Počet stran
148
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2018
Formát
A5
Komentár k zákonu o upomínacom konaní má byť predovšetkým praktickou pomôckou určenou všetkým, ktorí s týmto typom konania prichádzajú do kontaktu. Pre naplnenie cieľa bol vhodne zvolený aj autorský kolektív, ktorý tvoria sudcovia a vyšší súdni úradníci upomínacieho Okresného súdu Banská Bystrica. Pri komentovaní jednotlivých ustanovení sa vychádzalo predovšetkým z praktických skúseností, ktoré autori nadobudli pri aplikácii noriem komentovaného zákona. Skúsenosť vychádzajúca z praktickej aplikácie právnych noriem dostatočne preverí teoretické vedomosti, ktoré konfrontuje tak s realitou, ale aj s úmyslom zákonodarcu a cieľmi účastníkov. Od upomínacieho konania sa očakáva naplnenie viacerých ambicióznych cieľov, jedným z nich je zrýchlenie a zefektívnenie procesu vedúceho k získaniu exekučného titulu. Pre jeho naplnenie je tak nevyhnutné spolupôsobenie všetkých subjektov zúčastnených na konaní. Vyjadrujeme preto nádej, že predkladaná publikácia pomôže k lepšej orientácii a pochopeniu podstaty a zmyslu tohto osobitného typu konania. Právny stav a vzory formulárov vychádzajú zo stavu k 31. marcu 2018. Určený je širokému okruhu čitateľov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o uvedenej problematike.
Zákon o upomínacom konaní - komentár

14,80 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu