Trestné právo hmotné. Osobitná časť

Klátik Jaroslav a kolektiv

Vydavateľ
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-726-9
Počet stran
422
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2018
Formát
155x230 mm
Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné – osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné – všeobecná časť. V učebnici autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov zahrnuté do dvanástich hláv. Autori si za cieľ stanovili poskytnúť čitateľom podrobný prehľad o jednotlivých trestných činoch a zároveň poskytnúť i čo najpodrobnejší výklad jednotlivých skutkových podstát týchto trestných činov, ako aj výklad pojmov v nich sa nachádzajúcich. Obsah jednotlivých kapitol vychádza zo systematiky všeobecnej časti Trestného zákona, čím sa študenti ako aj ostatná právnická verejnosť môžu lepšie orientovať v základných trestno-hmotných inštitútoch. V jednotlivých kapitolách sú zrozumiteľne a jasne vymedzené jednotlivé obligatórne znaky skutkových podstát trestných činov, ich súvislosti. Tam, kde je to potrebné autori uvádzajú na vysvetlenie svoje teoretické a praktické skúsenosti a tiež v prípade bližšieho vysvetlenia aj aktuálnu súdnu prax. V rámci každej hlavy je uvedená všeobecná charakteristika príslušnej hlavy a dielu, do ktorého sa subsumuje konkrétny trestný čin. Obsah jednotlivých kapitol vychádza priamo zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona, čím sa študenti ako aj ostatná právnická verejnosť môžu lepšie orientovať v charakteristike jednotlivých trestných činov. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým poslucháčom právnických fakúlt a Akadémie Policajného zboru. Učebnicu však môžu využívať aj sudcovia, prokurátori, policajti, advokáti, vyšší súdni úradníci, čakatelia prokuratúry, advokátski koncipienti pri rozbore a zdôvodnení mnohých ustanovení všeobecnej časti Trestného zákona. Táto učebnica je určená aj pre široký okruh záujemcov o trestné právo.
Trestné právo hmotné. Osobitná časť

20,70 €

23,00 € ušetríte 2,30 €

Knihu si môžete prečítať v elektronickej verzii

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

Policajná správa

Policajná správa

Penológia

Penológia

Kriminalistika

Kriminalistika

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu