Zákony 2022 II/B Trestní právo - Trestní zákoník, Trestní řád, Odpovědnost za přestupky, ...

Kolektiv autorů

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
640
Rok vydání
2022
Formát
144 x 210 x 27 mm
ISBN
EAN
9771802827225
Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva a správního práva. Zákony obsahují tři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2021 k právnímu stavu 1. 1. 2022. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje úplná znění zákonů po poslední novele: Trestní právo (1. kapitola) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) - PRIDAŤ Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů Střelné zbraně a střelivo (2. kapitola) •Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) •Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva •Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva •Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice •Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva •Nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice Správní právo (3. kapitola) •Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád •Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení •Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní •Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích •Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákony 2022 II/B Trestní právo - Trestní zákoník, Trestní řád, Odpovědnost za přestupky, ...

9,40 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu