Zaradené v kategóriách: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Nejezchleb Zdeněk

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
256
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-8717-362-6
EAN
9788087173626
Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších účetních souvztažností v rámci každé jednotlivé kapitoly. K jednotlivým řešeným oblastem získáte v elektronické podobě další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje. Naopak omezeny jsou výklady teorie (jednotlivých účetních metod, možných účetních variant apod.), které můžete najít v již dříve vydané knize „Účetnictví školských příspěvkových organizací“. Tyto dvě knihy se tak vhodným způsobem vzájemně doplňují. Příklady v oblastech řešené v rámci publikace: Dlouhodobý majetek klasifikace majetku, účtování souborů, odpisy a zúčtovávání transferového podílu … Zásoby způsoby účtování, vedlejší náklad s pořízením zásob, bezúplatná nabytí, inventurní rozdíly … Pohledávky, závazky, časové rozlišení zálohy a jejich zúčtování včetně otázek DPH, přeúčtování služeb, dohadné položky, pravidla časového rozlišení …. Transfery přijaté transfery s vypořádáním a bez vypořádání, problematika investičních transferů, transfery spolufinancované ze zdrojů EU …. Fondy tvorba a čerpání FKSP, operace související s rezervním fondem a fondem investic …. Finanční a majetkoprávní vztahy ke zřizovateli jednotlivé typy příspěvků, předfinancování projektů EU, svěření majetku příspěvkové organizaci, odnětí ze správy … Opravy nesprávností minulých let varianty účtování provedených oprav, rozdíly oprav nesprávností a upřesnění dohadných položek … Cizí měny v účetnictví příspěvkových organizací položky podléhající kursovým přepočtům, ukázky použití běžných a pevných kursů ČNB…
Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

21,10 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu