Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania

Marková Veronika, Strémy Tomáš, Benedeková Daniela, Janko Sebastián

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
234
Rok vydání
2022
Formát
A5/V2
ISBN
978-80-7380-887-7
EAN
9788073808877
Publikácia Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania je ucebnica trestného práva, ktorou chcú autori poskytnút teoretické poznatky a súvislosti v casti Trestného poriadku od § 196 (postup pred zacatím trestného stíhania) až po ustanovenia, ktoré sa venujú piatej a šiestej casti Trestného poriadku). Jednotlivé kapitoly obsahujú viaceré skutocnosti, ktoré sú obsahovo zamerané na štádiá trestného konania, ako aj na právny styk s cudzinou, ci trovy trestného konania. Autori sa podrobne venujú viacerým inštitútom, ktoré sú súcastou týchto štádií v nadväznosti na prvú cast publikácie Trestné právo procesné. Všeobecná cast. Ucebnica je urcená ako základný a_odporúcaný ucebný materiál pre študentov študijného odboru právo, prípadne bezpecnostné vedy, ako aj pre posluchácov iných študijných odborov vysokých škôl, ktorí majú vo svojom študijnom pláne zaradený predmet trestné právo procesné. Štruktúra ucebnice vychádza z_ doposial osvedcených publikácií a ucebníc trestného práva vydávaných v Slovenskej a Ceskej republike.
Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania

13,60 €

15,01 € ušetríte 1,50 €

Knihu si môžete prečítať v elektronickej verzii

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu