Zaradené v kategóriách: HISTORICKÁ LITERATURA, Dějiny, Ostatní

Predstavitěli emigracii s territorii byvšej Rossijskoj Imperii v Čechoslovakii (1918–1945)

Hašková Dana

Dostupnosť
do 2 týdnů
Vydavateľ
Počet stran
608
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-2003-208-9
EAN
9788020032089
Biografický slovník Predstavitěli emigracii s territorii byvšej Rossijskoj Imperii v Čechoslovakii (1918–1945) představuje životopisné údaje a vědeckou i kulturní činnost emigrantů z území bývalého ruského impéria, kteří po roce 1917 přišli do Československa. Slovníkovou formou jsou zde prezentovány údaje tištěných pramenů, archivních dokumentů a zvukových záznamů pamětníků. Přestože se publikace věnuje všem sociálním vrstvám ruskojazyčné emigrace, důraz je položen především na osobnosti, které ve svých oborech získaly v meziválečném Československu významné postavení, podílely se na rozvoji československé vědy, kultury, umění i dalších oblastí a odvětví, případně dosáhly úspěchů jak ve svém novém domově, tak ve světě. Slovník obsahuje 1260 životopisných medailonků vybraných představitelů ruské emigrace. Základními prameny, z nichž byly jednotlivé osobnosti vybírány, byly Kartotéka ruských emigrantů Slovanského ústavu AV ČR, Kartotéka ruských, ukrajinských a běloruských emigrantů Slovanské knihovny a soukromý archiv A. Kopřivové. Kritériem pro výběr osobností se pak stala jejich vědecká, kulturní nebo politická činnost. Publikace navazuje na podobné slovníky, které mapují ruskou emigraci např. ve Francii, Severní a Jižní Americe aj. V českém prostředí však obdobně zaměřená práce dosud chyběla. PhDr. Dana Hašková působí od roku 1994 ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., kde se věnuje výzkumu dějin ruské emigrace v meziválečném Československu se zaměřením na prosopografii. Publikuje ve sbornících a časopisech, v roce 2017 byla spoluautorkou a kurátorkou pražské výstavy Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. ?????????????? ??????? «????????????? ????????? c ?????????? ?????? ?????????? ??????? ? ???????????? (1918–1945) / Predstavitěli emigracii s territorii byvšej Rossijskoj Imperii v Čechoslovakii (1918–1945)» ???????? ?????????????? ?????? ? ???????? ? ??????? ? ?????????? ???????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ?????????? ???????, ????????? ????? 1917 ???? ? ????????????. ? ????? ??????? ????? ???????????? ???????? ?? ?????????????? ??????????, ???????? ?????????? ? ???????????? ???????? ? ??????????? ? ????????? ??????????. ???????? ?? ??, ??? ?????????? ????????? ???? ?????????? ????? ????????????? ?????????, ???????? ???????? ???? ????????, ?????? ?????, ?? ???, ??? ? ????? ?????????????? ??????? ??????????? ? ???????????? ? ?????? ????? ????? ???????? ???????, ?? ???, ??? ?????????? ? ???????? ????????????? ?????, ????????, ????????? ? ??????? ? ???? ???????? ? ???????, ?? ???, ??? ?????? ?????? ??? ?? ????? ????? ??????, ??? ? ? ????. ??????? ???????? 1260 ?????????????? ?????? ????????? ?????????????? ??????? ?????????. ????????? ???????????, ?? ??????? ?????????? ????????????? ?????????, ????? ????????? ??????? ?????????? ??????????? ????????? ?? ??, ????????? ???????, ?????????? ? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ??????? ????? ?. ???????????. ????????? ?????? ???????? ???????, ?????????? ??? ???????????? ???????????? ?????????? ????????. ?????????? ????????? ?? ???????? ???????, ??????? ???????? ???????? ? ??????? ?????????, ????., ?? ???????, ???????? ? ????? ??????? ? ????. ? ??????? ????? ?????? ????????? ????????? ?????????????. Kniha vychází v ruském jazyce.
Predstavitěli emigracii s territorii byvšej Rossijskoj Imperii v Čechoslovakii (1918–1945)

27,70 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu