Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Správní právo

Přestupkové právo 2. aktualizované vydání

Helena Prášková

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
572
Rok vydání
2022
Formát
15x21 cm
ISBN
978-80-7502-612-5
EAN
9788075026125
Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Druhé vydání publikace reaguje na změny právní úpravy přestupkového zákona i jeho právního okolí. Publikace upozorňuje na změněné nebo nové právní instituty a provádí jejich výklad. Během účinnosti přestupkového zákona vyvstala řada teoretických i aplikačních problémů a sporných otázek, na které se snaží druhé vydání publikace najít odpovědi a nabídnout řešení. Vychází přitom z poměrně bohaté judikatury správních soudů a Ústavního soudu. Pro úzkou návaznost přestupkového práva na trestní právo hmotné i procesní je uváděna též trestní judikatura a trestní doktrína. Rozbor jednotlivých hmotněprávních i procesních institutů je doplněn o příklady, které plynou z aplikační praxe správních orgánů. Rozpracovány jsou například otázky ukládání správních trestů při recidivě a při souběhu přestupků, jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, vedení příkazního řízení a řízení na místě, otázky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku. Monografie seznamuje s aktuálními názory řady odborníků a odkazuje na jejich publikační činnost. Sleduje též vývoj správní praxe, uvádí v příslušných souvislostech závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání a upozorňuje na některé metodické materiály ministerstva vnitra. Druhé vydání je rozšířeno o historický, ústavní a evropský rámec přestupkového práva. Monografie slouží studentům právnických fakult a dalších škol k výuce správního práva a správního trestání, využijí ji však také úředníci správních orgánů, kteří rozhodují o přestupcích, soudci správních i jiných soudů, advokáti a další právní zástupci.
Přestupkové právo 2. aktualizované vydání

40,40 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu