Zaradené v kategóriách: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2022

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
128
Formát
A5
ISBN
9788073654801
EAN
97880773654801
Současně s koncem kalendářního roku 2022 nastává pro většinu účetních jednotek období, kdy se připravují na sestavení účetní závěrky. Před sestavením účetní závěrky je nezbytné provést a zaúčtovat řadu transakcí, které jsou specifické právě pro tuto oblast. V tomto příspěvku, ve vazbě na platnou legislativní úpravu, pokyny a informace Finanční zprávy, judikáty a dotazy z praxe vztahující se k účetní závěrce, si připomeneme, na co si dávat pozor, co mít na paměti a co zkontrolovat v této závěrečné fázi vedení účetnictví podnikatelů... Titul obsahuje: Právní a věcný rámec účetní závěrky Účetní zásady a principy Vnitřní předpisy účetní jednotky Rozsah a soustava vedení účetnictví a vykazování Druhy účetních závěrek, účetní období Příprava účetní závěrky Účetní závěrka a účetní uzávěrka Opravy účetních zápisů Povinnosti spojené s účetní závěrkou Otevírání účetních knih v novém účetním období Vzory smluv Dlhá anotácia: Definice účetní závěrky je obsažená v § 18 odst. 1 zákona. V zákoně jsou uvedeny termíny sestavení účetní závěrky v běžných případech i v některých případech mimořádných. Zákon v § 20 dále doplňuje další kritéria, kdy musí být účetní závěrka ověřena auditorem, a v § 21 ukládá také povinnost pro auditované účetní jednotky vyhotovení výroční zprávy, její strukturu a obsah. Podstatné je vymezení způsobů zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy uvedené v § 21a. Dále zákon věnuje několik obecných ustanovení konsolidované účetní závěrce v § 22 až 23a. Účetní předpisy, a tedy i pravidla pro sestavení účetní závěrky, se nijak nezměnily, významně se však změnila ekonomická situace mnoha společností a s ní i rizika, která je potřeba v rámci sestavení účetní závěrky posoudit a promítnout v účetnictví. Dopady ekonomických, epidemiologických a geopolitických událostí roku z pohledu zpracování účetnictví uvádíme průběžně v textu a příkladech. Rok 2022 je také předposledním rokem, kdy se sestavuje účetní závěrka podle stávajících účetních předpisů; s účinností od 1. ledna 2024 Ministerstvo financí ČR připravuje nový zákon o účetnictví a novou prováděcí vyhlášku pro podnikatele. Na některé změny nového zákona o účetnictví v textu upozorníme...
Účetní závěrka podnikatelů za rok 2022

8,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu