meritum Daň z příjmů 2023

Jiří Vychopeň

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-7676-467-5
EAN
9788076764675
Meritum Daň z příjmů 2023 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2023. Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2023 vybíráme: dílčí změny ve vymezení příjmů osvobozených od daně, zvýšení limitů příjmů zakládajících fyzickým osobám povinnost podat daňové přiznání, změny týkající se paušálního režimu a paušální daně, zejména v souvislosti se zavedením tří pásem paušálního režimu, změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023, změny v cestovních náhradách od 1. 1. 2023, zrušení slevy na evidenci tržeb, prodloužení možnosti uplatňovat mimořádné odpisy u hmotného majetku v 1. a 2. odpisové skupině, nová ustanovení ZDP upravující pro vybrané poplatníky daně z příjmů právnických osob daň z neočekávaných zisků, nový pokyn GFŘ D-59 nahrazující dosavadní pokyn GFŘ D-22. Změny s dopadem i pro zdaňovací období roku 2022: daňová opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, snížení hodnoty nepeněžního příjmu zaměstnance na polovinu v případě poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnance, přeřazení zařízení pro dobíjení elektromobilů nebo plug-in hybridů do odpisové skupiny 2, nová právní úprava nemovité kulturní památky pro účely daní z příjmů.
meritum Daň z příjmů 2023

46,50 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu