Zaradené v kategóriách: ANTIKVARIÁT

Evropský veřejný žalobce. Řízení o trestných činech proti finančním zájmům Evropské unie. Komentář

Sotolář Alexander, Růžička Miroslav

Dostupnosť
rozebráno
Vydavateľ
Počet stran
1024
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2022
Formát
A5
ISBN
978-80-7400-887-0
EAN
PA5210
Publikace Evropský veřejný žalobce je komentář k nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce, nařízení rady (EU) č. 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, předpisy souvisejícími, zvláště pak směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím zájmy Evropské unie, ale i jednací řád Úřadu evropského veřejného žalobce, případně příslušné části českých trestněprávních předpisů (zvláště TrŘ, TrZ a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob). Komentář vedle odborného výkladu odkazuje na judikaturu vztahující se k dané problematice ať už procesněprávní nebo hmotněprávní, vychází jak z rozhodovací praxe vnitrostátních soudů ČR, tak z rozhodovací praxe Soudního dvora EU. Komentář je určen především subjektům působícím v trestních řízeních, tedy soudcům, státním zástupcům, policistům, obviněným a jejich obhájcům, též zúčastněným osobám, poškozeným a jejich zmocněncům. Zájem o dílo mohou mít i další osoby, neboť se týká matérie, která obecně vyvolává v různých souvislostech pozornost širší veřejnosti, ať už odborné nebo laické.
Evropský veřejný žalobce. Řízení o trestných činech proti finančním zájmům Evropské unie. Komentář

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu