Zaradené v kategóriách: FILOSOFICKÁ LITERATURA, , SPOLEČENSKÁ LITERATURA

Sloboda - slovo a čin Od antiky po woke

Hollander Pavel

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
608
Rok vydání
2023
ISBN
9788082240071
EAN
9788082240071
Autorovi ide o cestu a o hľadanie, nie o konečné a definitívne odpovede. Zo spoločného putovania za pojmom sloboda určite nevyplynie univerzálna predpoveď budúcnosti; jeho cieľom je načrtnúť štruktúru pojmu slobody v európskej kultúre, poodhaliť jej historické modifikácie, ako aj jej súvzťažnosti s ďalšími kľúčovými civilizačnými hodnotami. Putovanie ponúka pohľad na historické kontexty, na dejinnú váhu tradícií, historických vzorov či veľkých postáv minulosti a zároveň na dejinné výzvy i historické príčiny paradigmatických pojmových, politických, technologických či ekonomických revolúcií a zvratov. V tomto zmysle ponúka kniha Sloboda – slovo a čin nielen putovanie zrodom a metamorfózami slobody ako pojmu a slobody ako činu, ale usiluje sa aj o priblíženie sa k pochopeniu súčasnosti. Kniha Sloboda – slovo a čin Pavla Holländera vychádza v zavedenej edícii Exempla Iuris vydavateľstva Kalligram.
Sloboda - slovo a čin Od antiky po woke

30,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu