Understanding Policy Attitudes: Effects of Affective Source Cues on Political Reasoning

Hrbková Lenka

Dostupnosť
do 2 týdnů
Vydavateľ
Počet stran
173
Rok vydání
2016
Formát
15x21
ISBN
978-80-210-8056-0
EAN
9788021080560
Jakým způsobem si občané utvářejí politické postoje? Jak politikové ovlivňují politické postoje lidí v jejich každodenním životě? Mají postoje lidí vůči politickým stranám vliv na veřejné mínění? Autorka knihy pomocí série laboratorních experimentů zkoumala procesy formování postojů lidí k politickým tématům v souvislosti s jejich emocemi vůči politickým aktérům. Výzkum se zaměřil především na negativitu a negativní pocity účastníků vůči politickým představitelům a ukázal, že tento typ negativního vztahu ovlivňuje způsob, jak lidé přemýšlejí o politických tématech. Vzhledem k tomu, že experimentální metoda je na poli české politické vědy novinkou, cílem knihy je také představit experiment jako relevantní a užitečný nástroj pro rozšíření znalostí o důležitých politických procesech a fenoménech
Understanding Policy Attitudes: Effects of Affective Source Cues on Political Reasoning

16,50 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu