Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

Abeceda mzdové účetní 2024

Michal Vrajík, Eva Svěrčinová, Věra Příhodová a kol.

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
752
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-7554-404-9
EAN
9788075544049
Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem uznávaných autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, konkrétními vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují. Zcela nové zpracování velké části publikace Oproti dřívějším vydáním Abecedy mzdové účetní byly kompletně přepracovány kapitoly 1, 2, 3, 4 a 11 tak, aby lépe sledovaly systematiku současného zákoníku práce a aby byl dán větší prostor i problematice dosud v publikaci rozebírané jen okrajově (např. skončení pracovního poměru či dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr). Autorem výše zmíněných kapitol je v tomto vydání nově Mgr. Michal Vrajík, jenž se ujal nelehkého úkolu nahradit zesnulého JUDr. Bořivoje Šubrta. Transpoziční novela a další legislativní změny jsou již zahrnuty ve výkladu Ve vydání pro rok 2024 je zohledněna především naprosto zásadní transpoziční novela zákoníku práce účinná z velké části od 1. 10. 2023 (další změny nabývají účinnosti 1. 1. 2024). Tato novela změnila mj. podmínky zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozšířila podstatným způsobem informační povinnosti zaměstnavatele a práva tzv. pečujících osob, umožnila ve větším rozsahu digitalizaci pracovněprávní agendy a uchopila nově problematiku práce na dálku včetně hrazení jejích nákladů. Další podstatné změny přinese tzv. konsolidační balíček, jenž ve větší míře zasáhne do problematiky daně z příjmů či sociálního pojištění. Dále se s účinností již od 1. 10. 2023 zpřísnila možnost odchodu do předčasného starobního důchodu a mění se podmínky krácení těchto důchodů. Publikace tak podává ucelený aktuální přehled všech změn mzdové oblasti pro rok 2024.
Abeceda mzdové účetní 2024

40,30 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu