Zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s

Miloš Tuháček, Jitka Jelínková

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
260
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-7676-851-2
EAN
9788076768512
Jednotné environmentální stanovisko představuje jednotný podklad pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro řízení navazující na proces posouzení vlivů na životní prostředí, a to k vyhodnocení vlivů záměru na vybrané složky životního prostředí a na životní prostředí jako celek. Integruje vyjádření, závazná stanoviska (ve „složkových“ předpisech práva životního prostředí označovaná i jako souhlasy, stanoviska apod.), ale i některá správní rozhodnutí vydávaná podle složkových právních předpisů v oblasti životního prostředí. Praktický komentář k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku: - přináší výklad zákona praktickou formou s příklady pro snadnější pochopení nového předpisu; - komentuje kompletní změnový zákon č. 149/2023 Sb., který je nedílnou součástí výkladu institutu jednotného environmentálního stanoviska; - propojuje procesní předpis s předpisy hmotněprávními; - svou věcností cílí především na čtenáře bez právního vzdělání. Praktický komentář je určen jak úředníkům na obcích a další odborné veřejnosti, tak i laické veřejnosti, která má o danou problematiku zájem.
Zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s

26,10 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu