Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Autorské právo

Autorské právo a práva související – 3. aktualizované a rozšířené vydání

Jiiří Srstka a kolektiv

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
510
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-7502-685-9
EAN
9788075026859
Soubornou vysokoškolskou učebnici autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Autoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů autorského práva a práva závazkového, jež nabývají stále více na důležitosti především z důvodu rozvoje technologie kopírování a digitálního prostředí. Třetí vydání reaguje na vývoj unijní úpravy představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu, která byla implementována do českého právního řádu hutnou novelou č. 429/2022 Sb. Novinkou tohoto vydání je popis vztahu umělé inteligence k autorskému právu, výklad smlouvy o poskytování digitálního obsahu, výklad práv nakladatelů a práv vydavatelů tiskových publikací. Učebnice obsahuje poutavý výklad dějin autorského práva a práv souvisejících v českých zemích i ve světě, výklad pojmu autorského práva a jeho jednotlivých institutů – autorského díla a jeho druhů, osobnostních a majetkových práv autora i licenčních smluv, a podrobné pojednání o všech způsobech ochrany autorského práva – občanskoprávní, správněprávní i trestněprávní. Zvláštní pozornost věnují autoři výzvám, které autorskému právu přináší internet, a zabývají se také právy výkonných umělců, výrobců, vysílatelů a nakladatelů či právy k počítačovým programům a databázím a problematikou kolektivní správy. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Autorské právo a práva související – 3. aktualizované a rozšířené vydání

35,70 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu