Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení 2024

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
224
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-562-0392-7
EAN
9788056203927
Novelizácia Trestného poriadku v článku II zákona č. 40/2024 Z.z. nebola ani zďaleka taká kontroverzná ako novelizácia Trestného zákona v článku I, preto Ústavný súd SR uznesením č. 41/2024 Z.z. pozastavil účinnosť len dvoch ustanovení novely Trestného poriadku. Ostatné ustanovenia nadobudli účinnosť 15.3.2024 (resp. 20.3.2024– § 196 ods. 1). Vzhľadom na množstvo novelizovaných ustanovení v 134 bodoch ide v podstate o rekodifikáciuTrestného poriadku, preto sme spracovali úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok a za každýmnovelizovaným ustanovením uviedli v rámiku pôvodné znenie.Dôvodová správa k článku II zákona č. 40/2024 Z.z.(aktualizovaná na základe prijatých pozmeňujúcichnávrhov poslancov, resp. výborov NRSR) by mala zainteresovaným občanom a organizáciám objasniť zámerypredkladateľa novely Trestného poriadku – v podstate ide o jediný výklad novelizovaných ustanovení, na ktorý prihliadajú súdy. Zverejnili sme aj uznesenie ÚS SR č. 41/2024 Z.z.
Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení 2024

9,90 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu